Агуулахын Үйлчилгээ

 
Манай терминал төрөл бүрийн ачаа бараа хадгалах боломжтой, галын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, шаардлагыг бүрэн хангасан 24 агуулах байртай бөгөөд 24 цагийн харуул хамгаалалт, хяналтын камераар бүрэн тоноглогдсон юм.

          Гаалийн баталгаат дулаан агуулах 978 м2

          Гаалийн баталгаат хүйтэн агуулах 1034 м2

          Энгийн дулаан агуулах 5428 м2

          Мах, ногоо хадгалах хөргүүртэй агуулах 500 м2.