Freight Locomotive
Freight TIR
Freight Ship
1920x1080_AirShipping_stamped

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧ

Бид дэлхийн хаанаас ч экспорт, импорт, транзит тээвэр болон хөргүүртэй чингэлэг тээвэр, түүвэр, задгай, аюултай зэрэг бүх төрлийн ачааг агаараар, далайгаар, авто болон төмөр замаар тээвэрлэн өөрийн терминалаар дамжуулан хүссэн газарт тань найдвартай хүргэж үйлчилнэ. Дээр дурьдагдсан үйлчилгээнүүд нь олон улсын тээвэр зуучийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан болно.